START
Szukam najlepszy serwer
IP: ...
ISP: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Download:
... Mb/s
Upload:
... Mb/s
Ping:
... ms
Jitter:
... ms
RESTART Podziel się wynikiem Zatwierdź
Wybierz serwer

Przeglądanie stron: 5/5
Streaming video (niska jakość): 5/5
Streaming video (wysoka jakość): 5/5
Połączenia (Signal, WhatsApp, Messenger i in.): 5/5
Gry online: 5/5